OHÁŇKA, Tomáš. Dešťové nádrže na stokových sítích [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8662. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.
Uložit do Citace PRO