HAVELKOVÁ, Ludmila. Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2009 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8773. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.
Uložit do Citace PRO