AKKIZOVÁ, Dinara. Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/880. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO