BAČÍK, Matej. Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8800. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO