RŮŽIČKA, Bohdan. Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/887. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO