FLÍDR, Lukáš. Externí generátor pro neuromodulaci [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Chmelař.
Uložit do Citace PRO