KRŠŇÁK, Jiří. Teplotní stabilita naprašovaných vrstev oxidu yttria [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/901. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Hégr.
Uložit do Citace PRO