SAPÁKOVÁ, Jana. Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Hodonín [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/903. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lenka Hamplová.
Uložit do Citace PRO