PAVLÍČEK, Lukáš. Optimalizace energetického hospodářství galvanovny [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9060. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO