HOLCAPFL, Zdeněk. Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO