BOŘECKÝ, Tomáš. ARC oscilátor s bloky s řiditelným parametrem [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9185. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Josef Slezák.
Uložit do Citace PRO