BUBLA, Jiří. Band Gap - přesná napěťová reference [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kolka.
Uložit do Citace PRO