BEDNARZ, Robin. Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9192. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO