ČUDEK, Vladimír. Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/948. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO