POKORNÝ, Tomáš. Metodika tvorby internetových stránek [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9541. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO