STRÁNSKÝ, Patrik. Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronicickych zařízení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Slavíček.
Uložit do Citace PRO