MARTINÁKOVÁ, Petra. Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/964. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO