VAVERKA, Ivo. Řezná keramika [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9655. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.
Uložit do Citace PRO