FRATRIKOVÁ, Denisa. Audit účetní závěrky [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9663. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO