MAŠKOVÁ, Michaela. Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO