HÁBLOVÁ, Agáta. Analýza firmy různými metodami [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9775. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO