KŘÍŽOVÁ, Soňa. Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9776. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.
Uložit do Citace PRO