CHROBÁK, Jan. Analýza vlastností provozních kapalin [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9786. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO