SYCHRA, Stanislav. Analýza řízení přiblížení a přistání letadel podle GNSS [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO