BAČOVSKÝ, Marek. Použití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO