ALEXOVÁ, Veronika. Analýza stavu tělesné výchovy a sportu na brněnských vysokých školách [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Drnek.
Uložit do Citace PRO