JAKIMOVOVÁ, Petra. Návrh optimalizace informačního systému [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9855. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO