DOSTÁL, Zbyněk. Optimalizace parametrů optické soustavy digitálního holografického mikroskopu pro odražené světlo [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Martin Antoš.
Uložit do Citace PRO