TOUŠ, Michal. Výpočtový systém pro výběr optimálního způsobu využití energie generované spalovacími procesy [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9967. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Bébar.
Uložit do Citace PRO